www.printing2012.com

เมนู

พิมพ์ป้ายเสื้อ,ป้ายแขวนหน้าประตู


พิมพ์ป้ายเสื้อ

บริการออกแบบ และพิมพ์ ป้ายเสื้อ

หลากหลายแบบตามที่ลูกค้าต้องการ

บริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ (Other Printing Materials)

พิมพ์เมนูอาหาร

บริการออกแบบ และพิมพ์ เมนูอาหาร เพื่อให้สดุดและโดดเด่น โดนใจลูกค้าที่สั่งอาหาร ภาพสวยงามด้วยคุณภาพมาตรฐาน ให้คำแนะนำและปรึกษาการพิมพ์เมนูอาหารกับลูกค้าทุกๆท่าน

พิมพ์กระดาษก้อน

บริการออกแบบ และพิมพ์ สามารถผลิตกระดาษก้อนตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ พิมพ์สีเดียวหรือหลายสีก็ได้ มีทั้งกาวสันและไม่ทากาว สามารถแบ่งเป็นก้อนตามจำนวนแผ่นต่อก้อนที่ต้องการ

พิมพ์ป้ายเสื้อ

บริการออกแบบ และพิมพ์ ป้ายเสื้อหลากหลายแบบตามที่ลูกค้าต้องการ

พิมพ์ป้ายแขวนหน้าประตู

บริการออกแบบ และพิมพ์ ป้ายแขวนประตูได้ไม่ว่าจะใช้กระดาษอ่อนหรือกระดาษแข็ง ลูกค้าสามารถออกแบบให้มีคำโฆษณาบนป้าย พิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้

พิมพ์กระดาษรองจาน

บริการออกแบบ และพิมพ์ กระดาษรองจานให้ดูสดใส สร้างคุณค่าแก่โฆษณาที่ปรากฏบนกระดาษรองจาน


งานด่วน..เราช่วยท่านได้..

สนใจติดต่อสอบถาม : ตลอด 24 ชม.

PRINTING 2012 /ปริ้นติ้ง 2012

HOTLINE : 087-935-4182

E-mail : sale.worldcreation@gmail.com

E-mail : montawon@gmail.com

ID LINE : montawon